AQBiH
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION


71000 Sarajevo, Topal Osman Paše 18A, Tel./Fax. +387 33 655 055
This page in English...
     

Novosti
  Novosti
Arhiva novosti
O nama
  O nama
Ovlaštena lica
Osnivači
Misija, vizija, ciljevi
Kontakti
Članovi Asocijacije
  Kolektivni članovi (pravna lica)
Individualni članovi (fizička lica)
Učlanite se
  Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Dokumenti
  Statut Asocijacije
Poslovnik o radu Upravnog odbora
Poslovnik o radu Osnivačke skupštine
Odluka o osnivanju
Samo za članove
Projekti
  Državna nagrada za kvalitet
Obrazovanje za kvalitet
Konferencije
  Konferencija kvaliteta u BiH
Naučno-stručni skup Kvalitet
Konferencije drugih organizacija
Linkovi
  Korisni linkovi
Certificirane organizacije u BiH (vanjski link)
Tijela za certificiranje koja djeluju u BiH (vanjski link)

Zlatni sponzor:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Poziv za 9. konferenciju kvaliteta u Bisni i Hercegovini 2014 13. - 14. 11. 2014
 
Godišnja skupština Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini 18.10.2010
Šesta (redovna) godišnja Skupština Asocijacije održana je u Bihaću, 9. novembra 2010. godine, za vrijeme V konferencije kvaliteta u BiH, u hotelu Kostelski buk u Bihaću, u vremenu od 13,05 do 13,35 sati.
Skupštini je prisustvovalo 34 delegata. Zapisnik sa Skupštine dostupan je na stranici za članove Asocijacije.
V konferencija kvaliteta u Bosni i Hercegovini 13.10.2010
Peta konferencija kvaliteta BiH “Kvalitet za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine” održana je u Bihaću, 9.11.2010. godine, u saradnji s preduzećem "Privredna štampa" iz Sarajeva.
Na konferenciji je učestvovalo oko 80 stručnjaka iz svih područja BiH. U sklopu konferencije održana je i VI skupština Asocijacije. Prezentacije, fotografije i zaključci s konferencije su dostupni na stranici www.kvalitet.ba.
5. konferencija kvaliteta u BiH
Kvalitet 2011 22.10.2010
Objavljen je prvi poziv za prijavljivanje radova za 7. naučno-stručni skup Kvalitet 2011 - Quality 2011, koji će se održati u Neumu, od 1. do 4. juna 2011. godine.

Više informacija je dostupno na web stranici www.quality.unze.ba.
V konferencija kvaliteta u Bosni i Hercegovini 15.09.2010
5. konferencija kvaliteta u BiHPeta konferencija kvaliteta BiH “Kvalitet za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine” će se održati u Bihaću, 9.11.2010. godine, u saradnji s preduzećem "Privredna štampa" iz Sarajeva.
Pozivamo Vas da se prijavite za učešće na Konferenciji. Rok za prijavu je 5.11.2010. godine.
Više o 5. konferenciji na stranici www.kvalitet.ba.
55. EOQ kongres 15.09.2010
EOQ
55. EOQ Kongres i “World Quality Congress” će se održati u Budimpešti, od 21. do 23. juna 2011. Tema kongresa je “Navigating Global Quality in a New Era”
Datum održavanja: 21. - 23. juni 2011
Mjesto održavanja: Budimpešta, Mađarska
Više informacija: web-site: www.eoq.hu/2011
Rok za slanje abstrakta radova organizacionom odboru: 30.11.2010.
Kotizacija za učešće: 800 EUR (prvi autor rada ima popust 50%, autor postera ima popust 25%)
U petak, 24. juna 2011 održat će se i Generalni sastanak World Alliance for Quality (WAQ) te sastanci International Academy for Quality (IAQ).
XVIII sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini 23.08.2010
XVIII sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini održat će se u petak, 03.09.2010. godine na Mašinskom fakultetu u Zenici, s početkom u 12:00 sati.
Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa XVII sjednice
2. Izvršenje zaključaka sa XVII sjednice UO AQBiH
3. Imenovanje organizacionog odbora V konferencije kvaliteta (9.11.2010)
4. Informacija o aplikacijama na objavljene konkurse ministarstava
5. Aktivnosti na uspostavljanju Državne nagrade za kvalitet u BiH
6. Održavanje godišnje Skupštine AQBIH
7. Razmjena informacija
Godišnja skupština Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini 07.07.2010
Usljed nedostatka kvoruma, odgađa se Godišnja Skupština Asocijacije, koja je bila zakazana za 10.7.2010. O novom terminu održavanja Godišnje skupštine bit ćete pravovremeno obaviješteni.
EOQ Summer Camp 2010 – “Passion in Education” 05.07.2010
EOQ ljetni kamp "Passion in Education" će se održati u Tilburg (Holandija) od 14. do -17. septembra 2010. Organizatori Kampa su Fontys International Projects, European Organization for Quality (EOQ) i European Society for Health Care (ESQH). Više informacija o programu i registraciji učesnika se može naći u Pozivnici na ljetni kamp (pdf).
Summer Camp
Teme Ljetnog kampa:
- What is the influence of passion in the learning of the student?
- What is the influence of the organization, the context?
- How do institutions contribute or inhibit passion in education?
- How do the cultures of institutions contribute or inhibit passion in education?
- What can institutions of higher education do to prepare leaders for the 21st century?
- How does a passionate teacher influence the learning?
- And how does he stay passionate?
7. Međunarodna konvencija o kvalitetu JUSK 2010 17.05.2010
JUSK
JUSK MEĐUNARODNA KONVENCIJA O KVALITETU 2010

Datum održavanja: 31. maj - 3. juni 2010
Mjesto održavanja: Mašinski fakultet, Sale CeNT, 514 i 518. Kraljice Marije 16, Beograd, Srbija
Više informacija: web-site: www.jusk.org E - mail: majnem@EUnet.rs ili jusk@EUnet.rs
Detaljan program Konvencije (pdf, 700 kB)
V konferencija kvaliteta u Bosni i Hercegovini 14.05.2010
Evropsku nedjelju kvaliteta, koja se ove godine obilježava od 8. do 14. novembra, Asocijacija će obilježiti organizovanjem Pete konferencije kvaliteta u BiH.
Upravni odbor Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini je na XVII sjednici održanoj 06.05.2010. godine u Zenici odlučio da će se Peta konferencija kvaliteta u BiH održati u Bihaću, u hotelu "Kostelski buk", u utorak, 9. novembra 2010. godine. Tema pete konferencije kvaliteta u BiH je "Kvalitet za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine".
XVII sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini 14.05.2010
XVII sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini održana je 06.05.2010. godine u Zenici.
Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s XVI sjednice UO AQBiH
2. Izvršenje zaključaka sa XVI sjednice UO AQBiH
3. Donošenje odluke o V konferenciji kvaliteta u BiH
4. Informacija o aplikaciji na konkurs Ministarstva civilnih poslova BiH
5. Priprema godišnje Skupštine AQBiH
6. Razmjena informacija
Zapisnik i odluke sa sjednice su dostupni na stranici za članove Asocijacije.
Poziv na 18. konferenciju ISAS 23.04.2010
ISASIsrael Society for Quality nam je uputio poziv za učešće na 18. Međunarodnoj konferenciji Društva za kvalitet Izraela, sa temom "Sharing Global Excellence", koja će se održati 15-17. novembra 2010. u Tel Avivu, Izrael.
Više informacija o konferenciji možete naći na web stranici:
www.isas.co.il/quality2010
XVI sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini 26.02.2010
XVI sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini će se održati 03.03.2010. godine /srijeda/ u 12,00 sati na Mašinskom fakultetu u Zenici.
Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa XV sjednice
2. Izvršenje zaključaka sa XV sjednice UO AQBiH
3. Informacija o potpisanom sporazumu s Privrednom štampom d.o.o.
4. Pokretanje projekta "Državna nagrada kvaliteta BiH"
  a) Imenovanje rukovodioca projekta
  b) Usvajanje plana aktivnosti
  c) Podjela zaduženja po aktivnostima projekta
5. Zahtjev EOQ za imenovanje EOQ-PRU agenta za Bosnu i Hercegovinu
6. Razmjena informacija
Sporazum o poslovnoj saradnji između Privredne štampe d.o.o. Sarajevo i Asocijacije za kvalitet u BiH 18.02.2010
Danas je u redakciji Poslovnih novina u Sarajevu potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji između Privredne štampe d.o.o. Sarajevo i Asocijacije za kvalitet u BiH na projektu „Unapređenja kulture kvaliteta u BiH i dodjele Državne nagrade za kvalitet“. Sporazum su potpisali dr. Nermina Zaimović-Uzunović, predsjednica Asocijacije, i Avdo Čaušević, direktor Privredne štampe.
Privredna štampa d.o.o. iz Sarajeva već desetak godina posvećuje, u cijelosti, novembarski broj Poslovnih novina kvaliteti u BiH. Budući da su Poslovne novine bile prvo i ostale, još uvijek, jedino glasilo koje objavljuje liste svih certificiranih firmi u BiH, menadžment Privredne štampe i redakcijski kolegij Poslovnih novina su odlučili da, ove godine, unaprijede aktivnosti na promociji ideje kvaliteta u BiH tako što pokreću, u saradnji sa Asocijacijom za kvalitet u BiH, zajednički projekat. Cilj projekta je promocija ideje kvaliteta, odnosno kreiranje svjesnosti o ulozi i značaju unapređenja kulture kvaliteta, u svim oblastima ljudskog stvaralaštva, u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima; te povezivanje i razmjena iskustava iz oblasti upravljanja sistemom kvaliteta između ljudi, organizacija i institucija u Bosni i Hercegovini.
Jedan od važnih segmenata ovog projekta je uvođenje redovne rubrike „Kultura kvaliteta u BiH“, u kojoj će se, u svakom broju Poslovnih novina, objavljivati relevantni tekstovi i promovirati ideja „Državne nagrade za kvalitet“ s ciljem da ukažemo na njen značaj, objasnimo kriterije, podstaknemo certificirane firme da se pripremaju za ovu nagradu. Partneri u projektu će organizovati i izbor dobitnika i ceremoniju uručenja Državne nagrade.
XV sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini 15.12.2009
XV sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini će se održati 29.12.2009. godine /utorak/ u 12,00 sati na Mašinskom fakultetu u Zenici.
Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
1. Izvještaj o radu za 2009. godinu
2. Plan rada za 2010. godinu
3. Prijedlog zaključaka IV konferencije kvaliteta BiH
4. Razmjena informacija
Najavljujemo: 54. Kongres EOQ, Izmir, Turska, 26-27. oktobar 2010 15.12.2009
54. kongres EOQ
Više informacija na:  www.tse.org.tr/eoq2010
Standard ISO 26000 - društvena odgovornost 23.11.2009
Posljednji krug informacija i konsultacija prije usvajanja standarda ISO 26000 održan je 17. i 18. novembra za predstavnike država srednje, istočne Evrope i Balkana.Bosnu i Hercegovinu predstavljali su Prof.dr.Nermina Zaimović-Uzunović, predsjednica Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini, gospođa Lenka Kozić, dipl.ecc.,direktorica Agencije za nadzor nad tržištem i Tihomir Anđelić,dipl.inž. ekspert Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine.
ISO/TMB/WG/SR komitet pripremio je standard koji se odnosi na socijalnu odgovornost svih stakeholdera u današnjoj globalnoj ekonomiji. Učešće u implementaciji ovog standarda čije se usvajanje planira u februaru 2010, treba da imaju: Industrija (proizvodnja i usluge), potrošači, vladin sektor, NVO, sindikati i ostali. Ključni ciljevi standarda su: ljudska prava, okoliš, radna prava, zaštita potrošača, etički principi poslovanja, uključenost lokalne zajednice u razvoj. Standard nije predmet certificiranja, a već se mnoge kompanije pripremaju za implementaciju principa socijalne odgovornosti u poslovanje. Svi drugi stakeholderi treba da se uključe u national mirror committee i na nacionalnom nivou promoviraju odredbe ISO 26000.
Održana IV Konferencija kvaliteta u Bosni i Hercegovini 18.11.2009
Svjetski dan kvaliteta, 12. novembar, ove godine je obilježen IV Konferencijom kvaliteta u BiH "Državna nagrada za kvalitet", koja je održana u hotelu "Evropa" u Sarajevu.
Na Konferenciji je učestvovalo 63 predstavnika privrednih društava, državnih i nevladinih institucija, certifikacijskih kuća i drugih kompanija koje se bave kvalitetom ili su zainteresovane za promicanje ideje kvaliteta u svom poslovanju.

Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svim učesnicima Konferencije na aktivnom sudjelovanju, prijedlozima i sugestijama koje su dali vezano za uspostavljanje državne nagrade za kvalitet u BiH.

Također se želimo zahvaliti svim sponzorima: Grad Sarajevo, Zavod za ispitivanje kvalitete Mostar, Kakanj cement, Hifa Tešanj, Bosio Zenica, TÜVadria Sarajevo, Interquality Sarajevo, Cady Ilidža, Institut za privredni inženjering Zenica, BH Telecom d.d. Sarajevo, Zvečevo-Lasta Čapljina, Inspekt-RGH Sarajevo, RM-LH Zenica, bez kojih se ovakva manifestacija sigurno ne bi mogla realizovati.

Obzirom da svi učesnici Konferencije radi ograničenog vremena nisu mogli iznijeti svoje prijedloge, molimo Vas da nam dostavite prijedloge i sugestije za koje mislite da bi mogli doprinijeti uspostavljanju državne nagrade za kvalitet u BiH.

Prezentacije, diskusiju i zaključke sa Konferencije, listu učesnika i sponzora možete naći na ovom linku, a možete pogledati i galeriju fotografija s Konferencije.
IV Konferencija kvaliteta u Bosni i Hercegovini 10.11.2009
Press konferencija povodom IV Konferencije kvaliteta u BiH održana je u Vanjskotrgovinskoj komori BiH, u ponedjeljak, 9.11.2009. godine.

Više o konferenciji na ovom linku:
- Mjesto održavanja Konferencije,
- Program Konferencije,
- Registrovani učesnici,
- Sponzori Konferencije,
- Organizacioni odbor


Pokrovitelji konferencije: Vijeće/Savjet ministara BiH, Vanjskotrgovinska komora BiH, Grad Sarajevo
Sponzori konferencije:
Grad Sarajevo, Zavod za ispitivanje kvalitete Mostar, Kakanj cement, Hifa Tešanj, Bosio Zenica, TÜVadria Sarajevo, Interquality Sarajevo, Cady Ilidža, Institut za privredni inženjering Zenica, BH Telecom d.d. Sarajevo, Zvečevo-Lasta Čapljina, Inspekt-RGH Sarajevo, RM-LH Zenica
Svjetski dan kvaliteta (poruka WAQ 2009) 09.11.2009
WAQ12. novembra 2009 međunarodna zajednica kvaliteta proslavit će Svjetski dan kvaliteta.
Prema podacima Svjetskog saveza za kvalitet (World Alliance for Quality - WAQ) očekuje se da će više od 70 zemalja obilježiti ovaj dan aktivnostima kvaliteta. Kongresi, konferencije, seminari održat će se na 5 kontinenata i privući će pažnju miliona menadžera kvaliteta, auditora, naučnika, poduzetnika i drugih kategorija profesionalaca kvaliteta koji rade na unapređenju kvaliteta u najširem smislu i kao takvi su dio međunarodne zajednice kvaliteta.
Postizanje visokog kvaliteta za sve što čovjek stvara je filozofija života. Primjenom instrumenata kvaliteta u nauci, tehnologiji, kulturi i obrazovanju svi mi direktno ili indirektno nastojimo stvoriti način života koji se temelji na radosti postizanja izvvrsnosti, obrazovne vrijednosti pozitivnih primjera kvaliteta "bolje-od-prethodnog" i poštovanju osnovnih etičkih principa visokog kvaliteta proizvoda i usluga. Visok kvalitet života je ljudsko pravo. Svaki pojedinac mora imati slobodu i priliku koristiti proizvode visokog kvaliteta, bez diskriminacije bilo koje vrste i ostvarivanje ovog prava je jedan od najvažnijih područja djelovanja Svjetskog saveza za kvalitet (WAQ).
WAQ je savez koji čine: European Organization for Quality (EOQ), American Society for Quality (ASQ), Asian Network on Quality (ANQ), Asia Pacific Quality Organization (APQO), International Academy for Quality (IAQ) i Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE). Naš cilj je da se kvalitet stavi u službu skladnog razvoja svakog pojedinca s ciljem poboljšanja kvaliteta života na planeti u cjelini.
Već nekoliko godina WAQ radi na razvoju međunarodnih projekata u najzahtjevnijim područja kvalitete, a ti su projekti usmjereni ka realizaciji globalnih problema kvaliteta i na pojedina pitanja, gdje svjetska zajednica kvaliteta može pomoći svojim članovima udruživanjem svojih snaga. Među WAQ projektima koji su u toku su:
- Najbolje prakse nacionalnih organizacija kvaliteta
- Razvoj kvaliteta u obrazovanju za djecu
- Svjetske informacije o kvalitetu
- Razvoj zajednice transformacije, i drugi.
WAQ projekti razvijaju se na dobrovoljnoj osnovi međunarodnih timova stručnjaka i otvoreni za saradnju svima koji dobrovoljno žele uložiti svoje znanje i iskustvo za dobrobit međunarodne zajednice kvaliteta i poboljšanje kvaliteta života. Trenutno očekujemo razvoj novih projekata kao što su "Kvalitet dječijih vrtića" i "Kvalitet ustanova za palijativnu njegu" i trenutno smo u potrazi za volonterima koji bi sarađivali na razvoju ovih i drugih projekata.
Zalažemo se za napredak zajedno, zajedničkim brainstormingom i naporima profesionalaca kvaliteta širom svijeta, što će sigurno donijeti pozitivne rezultate u pronalaženju rješenja za najzahtjevnije probleme kvaliteta, a omogućit će svima nama da izrastemo u organiziraniji i bolje upravljani pokret kvaliteta.

Želimo vam svaki uspjeh i prosperitet
U ime Svjetskog saveza za kvalitetu
Dr. Gusakov, predsjednik Koordinacionog odbora
Održan seminar "Efekti uvođenja sistema kvaliteta" 06.11.2009
Centar za menadžment, kvalitet i razvoj Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Asocijacija za kvalitet u BiH organizovali su seminar "EFEKTI UVOĐENJA SISTEMA KVALITETA" u Zenici, 5. novembra 2009.
Galerija fotografija sa seminara dostupna je na ovom linku.
IV Konferencija kvaliteta u Bosni i Hercegovini 30.10.2009
Povodom Evropske nedjelje kvaliteta, koja se ove godine obilježava od 9. do 15. novembra, Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini organizuje IV Konferenciju kvaliteta u BiH. Prva Konferencija kvaliteta BiH "Sa kvalitetom ka evropskim integracijama" održana je 2006. god. u Neumu. Druga konferencija "Ka modelu BiH izvrsnosti" održana je 2007. godine u Tešnju. Treća konferencija "Oslobodimo sinergiju povezivanja" održana je na Jahorini 2008. godine.
IV Konferencija kvaliteta BiH, kao smotra dostignuća na polju kvaliteta u našoj zemlji, održava se 12. novembra 2009. god. u hotelu Evropa u Sarajevu. Tema Konferencije "Državna nagrada kvaliteta Bosne i Hercegovine" usmjerena je ka usaglašavanju stavova svih zainteresovanih subjekata o tome koji model državne nagrade je potreban Bosni i Hercegovini, koji su kriteriji i pravila za dodjelu te nagrade.
Uspostavljanjem Državne nagrade za kvalitet, poštujući i primjenjujući sve međunarodno prihvaćene standarde ponašanja i poslovanja, Bosna i Hercegovina potvrđuje da je njeno opredjeljenje ka evropskim integracijama izraz ozbiljnog strateškog nastojanja da se taj cilj, u dogledno vrijeme, zaista dostigne. Očekujemo da će ova Konferencija značajno doprinijeti postizanju tog cilja, jer će se na jednom mjestu naći, i o tome raspravljati, oko 100 predstavnika svih kompetentnih struktura na nivou države, te privrednih i drugih organizacija i institucija u BiH, koji su poruku sa kojom se obilježava ovogodišnja Evropska nedjelja kvaliteta: "Kvalitet čini razliku" (Quality makes the difference), shvatili kao izazov i poziv za akciju.
Program Konferencije (četvrtak, 12.11.2009, hotel "Evropa" Sarajevo):
10.00–11.00 Registracija učesnika  
11.00–11.20 Otvaranje Konferencije
11.20–11.30 Pozdravna obraćanja gostiju
11.30–12.10 Uvodno izlaganje: Državna nagrada za kvalitet BiH–Kako do nje?
12.10–12.20 Uloga države u promociji kvaliteta
12.20–12.30 Značaj Državne nagrade za kvalitet za privredu Bosne i Hercegovine
12.30–13.00 Kafe pauza
13,00–14,00 Očekivanja privrede od Državne nagrade za kvalitet BiH
14.00–14.30 Diskusija, usvajanje dokumenata i zatvaranje Konferencije
14.30–15.30 Druženje uz zajednički ručak
Online prijavu za učešće na Konferenciji možete popuniti do 9.11.2009
(nakon popunjavanja PDF obrasca, možete ga poslati tako da kliknete na tipku "submit form" u gornjem desnom uglu obrasca).

Press konferencija će se održati u ponedjeljak, 9.11.2009 u 11:00 sati
u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu (ul. Branislava Đurđeva 10, 5. sprat).

Registrovani učesnici IV Konferencije kvaliteta u Bosni i Hercegovini
>>
Pokrovitelji konferencije: Vijeće/Savjet ministara BiH, Vanjskotrgovinska komora BiH, Grad Sarajevo
Sponzori konferencije:
Grad Sarajevo, Zavod za ispitivanje kvalitete Mostar, Kakanj cement, Hifa Tešanj, Bosio Zenica, TÜVadria Sarajevo, Interquality Sarajevo, Cady Ilidža, Institut za privredni inženjering Zenica, BH Telecom d.d. Sarajevo, Zvečevo-Lasta Čapljina, Inspekt-RGH Sarajevo, RM-LH Zenica
Najava seminara 16.09.2009
Centar za menadžment, kvalitet i razvoj Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Asocijacija za kvalitet u BiH organizuju seminar "EFEKTI UVOĐENJA SISTEMA KVALITETA" u Zenici, 5. novembra 2009.
- Više informacija o seminaru je dostupno na ovom linku ili u PDF formatu.
Zapisnik sa XIV sjednice Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini 29.06.2009
XIV (KONSTITUIRAJUĆA) SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI je održana 24. 06. 2009. godine /srijeda/ u 13,00 sati na Mašinskom fakultetu u Zenici.
Zapisnik sa sjednice dostupan je na ovom linku.
Prilozi:
- Zapisnik sa XIV sjednice Upravnog odbora (MS Word, 114 kB)
- Zapisnik sa XIII sjednice Upravnog odbora (MS Word, 88 kB)
- Poslovnik o radu Upravnog odbora (HTML / MS Word, 123 kB)
- Odluka o organizaciji 4. konferencije kvaliteta u BiH (MS Word, 82 kB)
- Odluka o visini članarine (MS Word, 80 kB)
- Rezultati ankete (MS Word, 99 kB)
- Zaključci skupa Kvalitet 2009 (MS Word, 31 kB)
XIV sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini 15.06.2009
U skladu sa članovima 32. i 33. Statuta Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini zakazujem
XIV (KONSTITUIRAJUĆU) SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
koja će se održati 24. 06. 2009. godine /srijeda/ u 13,00 sati na Mašinskom fakultetu u Zenici

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED
1. Konstituiranje Upravnog odbora Asocijacije izabranog na 5. Skupštini AQBiH
2. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog odbora Asocijacije
3. Realizacija Okvirnog programa rada Asocijacije 4. Aktivnosti na organizaciji
4. konferencije kvaliteta u BiH povodom obilježavanja sedmice kvaliteta
  a) Formiranje organizacionog odbora Konferencije
  b) Utvrđivanje mjesta i vremena održavanja Konferencije
  c) Definisanje glavne teme Konferencije
5. Članstvo u Asocijaciji - mogućnosti povećanja broja individualnih i kolektivnih članova
6. Donošenje odluke o visini članarine
7. Mogućnost zapošljavanja tehničkog sekretara Asocijacije na 1/2 radnog vremena
8. Prezentacija rezultata ankete provedene tokom konferencije "Kvalitet 2009" u Neumu, od 4. do 6. juna 2009
9. Razmjena informacija

Predsjednica U.O. AQBiH
/Red. prof.dr Nermina Zaimović-Uzunović/
ODRŽANA VI KONFERENCIJA KVALITET-QUALITY 2009 15.06.2009
Gradić na BIH Jadranu Neum bio je domaćin VI po redu konferencije sa međunarodnim učešćem Kvalitet 2009 - Quality 2009, koju po tradiciji organizuju Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, Katedra za metrologiju Univerziteta Erlangen-Nirnberg i Asocijacija za kvalitet u BiH. Nakon uvodnih riječi predsjednika Organizacijskog odbora prof.Dr Safeta Brdarevića koji je govorio o 10 godišnjoj tradiciji organizacije ove konferencije učesnike je pozdravila prof.Dr Nermina zaimović-Uzunović predsjednica Asocijacije za kvalitet u BiH. Konferenciju je otvorio i pozdravio učesnike Rektor Univerziteta u Zenici prof.Dr Sabahudin Ekinović nakon čega su uslijedili uvodni referati koje su ove godine podnijeli prof.dr Miodrag Bulatović sa Univerziteta Crne Gore, prof.Dr Darko Petković sa Univerziteta u Zenici i gosp. Mujagić Adnan, ispred BH Telecoma, generalnog partnera konferencije. Naon toga je slijedio dvodnevni rad u sekcijama : Kvalitet u privredi, Kvalitet u obrazovanju, Kvalitet u javnom sektoru i Normativna regulativa u kvalitetu. U Zborniku radova sa konferencije svoje mjesto našlo je više od 160 radova autora iz 16 zemalja Evrope. Tehnički dio konferencije su odlično obavili saradnici Mašinskog fakulteta UNZE na čelu sa sekretarom Mr sci. Sabahudinom Jašarevićem. Foto-prezentacija sa konferencije je dostupna na web stranici konferencije.
ODRŽANA V SKUPŠTINA (IZBORNA) ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI  
Peta izborna Skupština Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini održana je 16.05.2009. godine /subota/ u 12,00 sati u hotelu ''Zenica'' u Zenici.
Skupštini je prisustvovalo 23 delegata, od ukupno 45. Izabrana su radna tijela:
Radno predsjedništvo: Verifikaciona komisija: Zapisničari: Ovjerivači zapisnika: Komisija za zaključke:
1. Safet Brdarević
2. Nađa Čomić-Arnautović, predsjednik
3. Mara Bokić
1. Esad Bajramović, predsjednik
2. Samir Lemeš
3. Mile Milekić
1. Ibrahim Plančić
2. Sabahudin Jašarević
1. Begović Edin
2. Dženan Kulović
1. Nermina Zasimović-Uzunović
2. Mirsad Begić
3. Milivoj Batas

Na Skupštini su usvojeni Izvještaji o radu u periodu novembar 2007.- decembar 2008. godine, dodijeljene su zahvalnice za podršku održavanju III Konferencije kvaliteta ''Oslobodimo sinergiju povezivanja'' (Jahorina, 7-8. novembar 2008), usvojene su izmjene i dopune Statuta AQBiH, te su izabrani novi organi Asocijacije: predsjednik i dopredsjednik Skupštine; predsjednik, dopredsjednik, sekretar i članovi Upravnog odbora, te predsjednik i članovi Nadzornog odbora.
Na Skupštini je predstavljena Informacija o održavanju 112. Skupštine EOQ i 8. Konferencije Zemalja Centralne i Istočne Evrope, te program rada AQBiH za 2009 godinu.

U prilogu su dati materijali sa Skupštine:
- Zapisnik (pdf, 94 kB)
- Novi Statut Asocijacije
- Spisak sponzora III Konferencije kvaliteta ''Oslobodimo sinergiju povezivanja'' (pdf, 50 kB)
- Prisutni delegati V Skupštine (pdf, 85 kB)
- Novoizabrani organi AQBiH: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Ovlaštena lica
V SKUPŠTINA (IZBORNA) ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
U osnovu člana 27. i 28. Statuta Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini zakazujem

V SKUPŠTINU (IZBORNU) ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
koja će se održati 16.05.2009. godine /subota/ u 12,00 sati u hotelu ''Zenica'' u Zenici

Za Skupštinu predlažem sljedeći
D N E V N I  R E D
1. Usvajanje zapisnika sa IV godišnje sjednice Skupštine
2. Izbor radnih tijela
2.1. Izbor Verifikacione komisije - 3 člana
2.2. Izbor zapisničara - 2 člana
2.3. Izbor ovjerivača zapisnika - 2 člana
2.4. Izbor Komisije za zaključke - 3 člana
3. Obraćanje gostiju učesnicima Skupštine
4. Izvještaj Verifikacione komisije
5 Izvještaj o radu u periodu novembar 2007.- decembar 2008. godine
6. Dodjela zahvalnica za podršku održavanju III Konferencije kvaliteta ''Oslobodimo sinergiju povezivanja'', Jahorina, 7-8. novembar, 2008.
7. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta AQBiH
8. Izbori organa Asocijacije: Predsjednika i dopredsjednika Skupštine
8.1. Predsjednika, dopredsjednika, sekretara i članova Upravnog odbora
8.2. Predsjednika i članova Nadzornog odbora
9. Informacija o održavanju 112. Skupštine EOQ i 8. Konferencije Zemalja Centralne i Istočne Evrope
10. Program rada AQBiH za 2009 godinu
11. Razno

Predsjednik Skupštine AQBiH:
/Prof. dr Miroslav Bobrek/
53. Kongres EOQ
U Dubrovniku se od 12-14. maja o. g. održava 53. Kongres Evropske organizacije za kvalitet (EOQ). Motto kongresa "Kvalitet u vremenu tranzicije" u potpunosti odražava njegovu suštinu i sadržinu. Očekuje se da na njemu učestvuju oko 800 predstavnika iz cijelog svijeta.
Pored nekoliko bitnih razloga za učešće na najznačajnijem događaju u Evropi u ovoj godini na polju kvaliteta, koji su navedeni u promotivnim materijalima EOQ, za nas je posebno značajno da se ova manifestacija održava u našoj neposrednoj blizini, što povežava mogućnost našeg brojnijeg i direktnijeg uključenja u radu Kongresa. To je izvanredna prilika da se i naši ljudi izvorno upoznaju sa najznačajnijim trendovima u razvoju kvaliteta i izvrsnosti u, praktično, svim oblastima ljudskog djelovanja, kao i sa postignutim rezultatima u primjeni različitih pristupa, standarda kvaliteta i modela izvrsnosti.
Garancija za to su vrhunski svijetski eksperti iz teorije i prakse, koji će, kroz prezentacije, predavanja, okrugle stolove i druge prigodne oblike komuniciranja, predstaviti svoje poglede, stavove i rješenja na polju biznisa, obrazovanja, zdravstva, javne uprave, zaštite okoline isl. Navodimo samo nekoliko njih: Tito Conti - predsjednik Internacionalne Akademije za Kvalitet (IAQ); Stephen Burnell - Evropski Lider kvaliteta za 2008. god.; J. M. Buiting - direktor deparmenta Znanja i Inovacija u holandskom institutu za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, te bivši predsjednik ESQH (Evropskog društva za kvalitet u zdravstvenoj zaštiti); profesor Shoji Shiba iz Japana - jedan od vodećih gurua kvaliteta, saradnik madžarske Vlade pri uspostavljanju Madžarske nagrade za kvalitet prije dvadesdetak godina, a danas saradnik Vlade Indije na projektu razvoja kvaliteta u privredi Indije; Profesor Yoshinori Iizukasa Universiteta u Tokiju, poznati stručnjak za upravljanje kvalitetom i izvrsnosti, dobitnik prestižne Demingove nagrade za pojedince u 2006. god.;  Bertrand Jouslin de Noraydugogodišnji Generalni sekretar EOQ, jedan od kreatora Francuske nagrade kvaliteta,  te aktivni učesnik u stvaranju Svjetskog pokreta za kvalitet; Jean-Francois Zobrist - direktor preduzeća FAVI iz Francuske, jednog od najdinamičnijih i najinteresantnijih preduzeća u pogledu izgradnje njegove organizacijske strukture; Charles Aubrey, član IAQ, Vice-President Performance Excellence i predstavnik Asia Pacific Quality Organization u Svjetskoj Alijansi za kvalitet (WAQ); dr Velimir Srića - profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i viziting profesor Kalifornijskog univerziteta u Los Angelesu (UCLA), kao i drugi evropski i svjetski autoriteti u oblasti kvaliteta. (Detaljnije informacije o Kongresu, kao i uslovima učešća, možete naći na web-stranici: www.eoq2009.com)
Duboko smo ubjeđeni da su kvalitet i izvrsnost ključni faktori konkurentnosti preduzeća i društva na globalnom svjetskom tržištu i veoma značajne pretpostavke za što bržu integraciju Bosne i Hercegovine u EU. U tom cilju učešće na ovom tako značajnom skupu samo nam može pomoći da što prije ostvarimo te naše ciljeve.
Pozivamo vas u ime Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini (AQBiH), punopravnim članom EOQ od 2007. godine, da uzmete aktivno učešće na ovom Kongresu. Ubjeđeni smo da će vam se to višestruko isplatiti tokom realizacije projekata poboljšanja kvaliteta poslovanja u vašoj sredini.
Izvještaj sa III Konferencije Kvaliteta Bosne i Hercegovine "Oslobodimo sinergiju povezivanja", održane 7. i 8. novembra 2008. na Jahorini
Povodom evropske nedjelje kvaliteta i svjetskog dana kvaliteta, u organizaciji Asocijacije za kvalitet i Vanjskotrgovinske komore BiH, 07. i 08.novembra,2008.godine na Jahorini, održana je treća konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine. Moto konferencije " Oslobodimo sinergiju povezivanja"nedvosmisleno ukazuje na potrebu maksimalnog angažovanja svih relevantih institucija u BIH u procesu  evropske filozofije kvaliteta.
Uz ućešće oko 130 predstavnika zainteresiranih struktura razgovaralo se,ovog puta, o savremenim trendovima na području upravljanja kvaliteta kao i iskustvima i rezultatima Bosne i Hercegovine na njenom putu ka evropskim integracijama.
Prvi put na jednom mjestu odazvali se i o tome raspravljali predstavnici kompetetnih struktura na nivou države (Ministarstvo vanjske trgovine BIH,Institut za standardizaciju BiH,Institut za mjeriteljstvo BiH,Institut za akreditaciju BIH,Agencija za nadzor na tržištu BIH, VTK BIH, predstavnici drugih institucija i udruženja iz BiH(Asocijacija za kvalitet BIH,Ljekarska komora kantona BiH)kao i predstavnici privrednih i dr. organizacija iz BIH.
Generalna ocjena svih učesnika a i Organizacionog Odbora da je konferencija u potpunosti uspjela i opravdala očekivanja. Konstatovano je posebno, da BIH zaostaje u odnosu na zemlje okruženja i na EU. Da su te zemlje, između ostalog, donijele svoje Programe za poboljšanje kvaliteta, kao i odgovarajuće nagrade za kvalitet sa ciljem da pomognu u stvaranju uslova za poboljšanje konkuretnosti privrede.Pokretači i nosioci takvih aktivnosti su najviši organi vlasti tih zemalja. BiH je jedna od rijetkih koje nemaju državni Program kvaliteta i državnu nagradu za kvalitet u skladu sa evropskim kriterijima.
Polazeći od tih činjenica i neophodne potrebe za unapređenje i poboljšanja kvaliteta naših usluga i privrede u cjelini, kao i činjenice da posjedujemo solidnu infrastrukturu države( instituti za standarizaciju,mjeriteljstvo i akreditaciju, Agencije za nadzor nad tržištem i sl,)zaključeno je da treba što prije krenuti u izradi oba programa da bi se prikljućili evropskim integracijama. To bi bio pravi odgovor na sadašnje probleme i buduće izazove.
U to smislu je i Poruka konferencije, u kome je konstatovano da imamo potencijala i uz podršku najviših organa vlasti BiH i VTK BIH možemo realizirati ovaj zadatak.
Pismo za prijem jednog broja članova Asocijacije za kvalitetet sa porukom konferencije je upućeno Ministru M.Zirojeviću na upoznavanje sa molbom da se iznađu mogućnosti kako organizacione tako i finansijske prirode za izradu ova dva programa. Zbog velikih obaveza Ministra do susreta još nije došlo ali smo u stalnom kontaktu sa kabinetom Ministra. Nadamo se da će do susreta uskoro doći.

Organizacioni odbor Konferencije "Jahorina 2008"
VIII Međunarodna Konferencija zemalja Centralne i Istočne Evrope (CEE)
U Kievu, Ukrajina, 10-12. decembra prošle godine, održana je osma Međunarodna Konferencija zemalja Centralne i Istočne Evrope (CEE) gdje su učesnici iz 11 zemalja (Ukrajina, Rusija, Litvanija, Češka, Madžarska, Rumunija, Bjelorusija, Belgija, Hrvatska, Kazakstan, Bosna i Hercegovina) vodili diskusiju i razmjenjivali iskustva o temi: "Nacionalni Programi kvaliteta i Nacionalnie Nagrade kvaliteta - Osnova za nacionalnu konkurentnost na globalnom tržištu".
Konferencija je, praktično, imala tri međusobno povezane cjeline:
. Obilježavanje 10. godišnjice Kluba Lidera kvaliteta Ukrajine (10. decembra)
. Podjela priznanja i nagrada za kvalitet zemalja CEE za 2008. godinu (11. decembra)
. Stručno-naučni dio (11-12. decembra)
Izvještaj i materijale sa Konferencije možete naći na ovom linku.
Obilježavanje Svjetskog Dana Kvaliteta
U okviru unapređenja i promocije ideje kvaliteta u Bosni i Hercegovini, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnjii sa Asocijacijom za kvalitet u Bosni i Hercegovini,
u četvrtak, 13.11.2008. od 11 do 12 sati u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, B. Đurđeva 10, Sarajevo (velika sala u prizemlju)
organizira Tribinu povodom Svjetskog Dana Kvaliteta, koji se 20. put obilježava u svim zemljama svijeta.
Ove godine, po prvi put u svjetskoj istoriji kvaliteta, Svjetski Dan Kvaliteta se održava pod pokroviteljstvom novoformirane međunarodne organizacije - Svjetska Alijansa za Kvalitet (The World Alliance for Quality - WAQ), pod mottom: "Kvalitet nema granica".
Cilj Tribine je da se kroz susrete predstavnika vlasti, privrede, asocijacija, udruženja i građana prodiskutira o sadašnjem statusu i o budućnosti kvaliteta, kako bi i na taj način pokazali da Bosna i Hercegovina postaje dio svjetskog Pokreta za kvalitet.
Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu.
Sudjelovanje možete potvrditi na tel. 033 66 79 42 ili na e-mail: midhatc@komorabih.ba

Više o Svjetskom Savezu za Kvalitet>>
III Konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine
Poruka učesnika III konferencije kvaliteta BiHEvropska Nedelja kvaliteta i Svjetski Dan kvaliteta bili su neposredan povod i pogodna prilika da se na Trećoj Konferenciji kvaliteta Bosne i Hercegovine, koja se, u organizaciji Asocijacije za kvalitet u BiH i Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, održala 7-8. novembra na Jahorini, uz učešće oko 130 predstavnika zainteresovanih struktura, porazgovara o savremenim trendovima na području upravljanja kvalitetom, kao i o iskustvima i rezultatima Bosne i Hercegovine na njenom putu ka evropskim integracijama, gledano kroz prizmu kvaliteta. Na Konferenciji su se prvi put na jednom mjestu skupili i o tome raspravljali, predstavnici kompetentnih struktura na nivou države (Ministarstvo vanjske/ spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Institut za standardizaciju BiH, Institut za mjeriteljstvo BiH, Institut za akreditaciju BiH, Agencija za nadzor nad tržištem BiH, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH), predstavnici drugih institucija i udruženja iz Bosne i Hercegovine (Asocijacija za kvalitet u BiH, Ljekarska komora Kantona Sarajevo), kao i predstavnici privrednih i drugih organizacija iz Bosne i Hercegovine.

Poruka učesnika III konferencije kvaliteta BiH >>
Fotografije sa III konferencije kvaliteta BiH>>
Najava konferencije
8th International Conference of the Central and Eastern European Countries održat će se u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine, od 10. do 12. decembra 2008. sa sloganom "National Quality Programs and National Quality Awards - The Base of National Competitiveness in the Global Market"

Više informacija >>

III Konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine
III konferencija kvaliteta BiHAsocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini i Vanjskotrgovinska komora BiH, povodom Evropska Nedjelje Kvaliteta, organizuju III Konferenciju kvaliteta Bosne i Hercegovine "OSLOBODIMO SINERGIJU POVEZIVANJA", na Jahorini, 7-8 novembra 2008.

PRELIMINARNI PROGRAM KONFERENCIJE:
Petak, 7.11.2008.

10.00-11.30 Sastanak Organizacionog odbora  
11.30-13.00 Sastanak Upravnog odbora AQBiH
13.00-15.00 Registracija učesnika
15.00-15.30 Otvaranje Konferencije
15.30-16.00 Pozdravna obraćanja gostiju
16.00-17.00 Uvodni referati
17.00-17.30 Kafe pauza
17.30-19.30 Prezentacija radova
20.00 - Druženje uz zajedničku večeru  
Subota, 8.11.2008.
09.00-10.00 Priprema dokumenata Konferencije
10.00-11.30 Diskusija o dokumentima
11.30-12.00 Kafe pauza
12.00-12.30 Usvajanje dokumenata Konferencije
12.30-13.00 Zatvaranje Konferencije

Više informacija >>

Dr. Joseph M. Juran 1904-2008
Dr. Joseph M. Juran je umro 28. februara 2008, prirodnom smrću u 103. godini.
Dr. Juran se smatra ocem modernog upravljanja kvalitetom. On je autor Pareto principa; ucrtao je put za unapređenje kvaliteta na nivou organizacija; putovao je svijetom da nauči druge kako da unaprijede kvalitet; osnovao je Juran Institute Inc (JII) 1979. godine kad je imao 75 godina. Mnoge tehnike Dr. Jurana za unapređenja performansi poslovanja se još uvijek koriste kao što su Lean i Six Sigma, alati i principi u upotrebi širom svijeta.


http://www.juran.com/


Međunarodna Konferencija zemalja Centralne i Istočne Evrope
U Iasi, Rumunija, 5-8. decembra prošle godine, održana je sedma Međunarodna  Konferencija zemalja Centralne i Istočne Evrope (CEE) gdje su učesnici iz 15 zemalja vodili diskusiju i razmjenjivali iskustva o temi: "Nacionalnih Programa kvaliteta i Nacionalnih Nagrada kvaliteta - Put ka boljem životu".
EOQ se, naročito zadnjih nekoliko godina, izuzetno angažira u promoviranju kvaliteta i izvrsnosti, kao ključ za uspjeh privreda u zemljama Centralne i Istočne Evrope. Prva Konferencija bila je održana u Pragu 2001. godine, druga u Budimpešti novembra 2002., treća u Bratislavi 2003., četvrta na Bledu 2004., peta 2005. u Kijevu, a šesta u Talinu 2006. godine.

Više informacija ...>>
OD ANTALIJE DO LISABONA

povodom prijema asocijacije za kvalitet u punopravno članstvo u evropskoj organizaciji za kvalitet (eoq)

OD ANTALIJE DO LISABONA
(Mičo Jančev, Potpredsjednik AQBiH i predstavnik AQBiH u EOQ)

Na 110. Generalnoj skupštini Evropske organizacije za kvalitet (European Organization for Quality - EOQ), održanoj 2. decembra u Lisabonu ove godine, Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini (AQBiH), jednoglasnom odlukom, primljena je u punopravno članstvo EOQ u statusu Nacionalnog predstavnika.

Prijem Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini u punopravno članstvo u EOQ sa statusom Nacionalnog predstavnika, veliko je priznanje ne samo za našu Asocijaciju, već i za Bosnu i Hercegovinu u cjelini. To dobija više na značaju kada se uzme u obzir da je taj prijem izvršen prije isteka minimalnog roka od 3 godine u statusu Pridruženog člana. Očigledno je da smo imali dovoljno dokaza da uspješno ispunjavamo svoju misiju, te da se naše aktivnosti odvijaju u duhu evropskih principa, kada je u pitanju područje upravljanja kvalitetom. Veliki doprinos prepoznavanju tih rezultata dalo je naše aktivno učšće, iako u otežanim uslovima zbog finansijskih problema, u svim značajnijim manifestacijama i aktivnostima EOQ, kao i ažurno informisanje EOQ o svim našim aktivnostima putem dopisa i web-stranice AQBiH (www.aqbih.ba). Posebnu specifičnu težinu imaju dvije Konferencije kvaliteta Bosne i Hercegovine, održane u novembru prošle godine u Neumu i ove godine u Tešnju, odnosno izlazni rezultati sa tih Konferencija: Potpisivanje Protokola o saradnji između Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini i Vanjsko/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine; pokretanje inicijative i formiranje Kluba Biznis Lidera u okviru AQBiH, te pokretanje inicijative sa strane zdravstvenih radnika za formiranje Sekcije za kvalitet u zdravstvu u okviru AQBiH.

Osnivačka skupština Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini
održana je 13. novembra 2003. godine u Zenici, a zvanično je registrovana 29.04.2004. godine u Ministarstvu pravde BiH, kao prvo udruženje građana formirano i registrovana na nivou Bosne i Hercegovine kao cjeline. Formiranjem Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini, stvorene realne pretpostavke za početak procesa istinskog povezivanja u oblasti kvaliteta, najprije na nivou države, a zatim i na nivou Evrope.

AQBiH je primljena u članstvo EOQ, u statusu Pridruženog člana, na 104. Skupštini EOQ održanoj 24. aprila 2005. godine u Antaliji. Zbog nedostatka finansijskih sredstava nismo mogli učestvovati na toj Skupštini, pa smo zamolili generalnog sekretara EOQ, g. Bertrand Jouslin de Noray da nas zastupa.

EOQ je osnovana 1956. godine,
kao nezavisna i neprofitna organizacija, uz veliku finansijsku i tehničku podršku SAD. Njeni osnivači su grupa zemalja Zapadne Evrope (Francuska, Italija, Zapadnja Njemačka, Velika Britanija i Holandija), kojima su se postepeno uključivale i ostale evropske zemlje, tako da su danas u njoj učlanjene 35 organizacije za kvalitet iz većine evropskih zemalja (sa preko 70.000 članova), kao i oko 500.000 povezanih kompanija i oko 45.000 registrovanih ekperata za kvalitet. EOQ, kao koordinaciono tijelo i katalizator, nastoji pomoći njenim članicama u efektivnom poboljšanju na području upravljanja kvalitetom. Osnova misije EOQ je da poboljša evropsko društvo kroz promoviranje kvaliteta u najširem smislu. EOQ doprinosi razvoju evropskih organizacija i preduzeća, kroz implementaciju kvaliteta, kao i koncepata i tehnika menadžmenta u njihovom širem smislu. Njen cilj je napredak i razvoj pojedinaca i evropskog društva u cjelini.

Da bi ostvario svoju misiju i postavljene ciljeve, EOQ ima tačno definisanu organizacionu strukturu u skladu sa Statutom organizacije, zakonom Belgije i usvojenim Pravilima i propisima. Najviši organ organizacije je
Generalna Skupština
(General Assembly - GA), koju sačinjavaju po jedan predstavnik Nacionalnih asocijacija za kvalitet (Efektivni članovi). Generalna Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje, a odluke se donose glasanjem. Princip glasanja u GA je jedan član = jedan glas.  Izvršni odbor (EOQ Executive Board - EB) ima najmanje 7 članova, a sačinjavaju ga: Predsjednik, Prvi potpredsjednik, predhodni predsjednik i najmanje 4 ostalih članova. Sasataje se najmanje tri puta godišnje. Dosadašnji mandat članova Izvršnog odbora bio je 2 godine, a na zadnjoj GA održanoj u Lisabonu 2. decembra, donijeta je odluka da se on poveća na 3 godine. U periodu maj 2006. - maj 2008. godine, dužnost Predsjednika Izvršnog odbora obavlja g. Jurij Gusakov iz Rusije, dok su ostali članovi: g. Wolfgang Kaerkes iz Njemačke, g. Viktor Seitschek iz Austrije, g. Niyazi Akdas iz Turske. G. Frank Steer iz Velike Britanije, g-đa Tiia Tammaru iz Estonije i g. Marijan Jurić iz Hrvatske.

Savjetodavni odbor
(Advisory Board - AB) sačinjavaju poznati i priznati autoriteti iz oblasti kvaliteta, standardizacije, menadžmenta i biznisa. U sadašnjem sazivu on ima 6 članova iz Njemačke, Finske, Francuske, Rusije, Japana i SAD.

Razvijena je mreža EOQ, koja obuhvata veći broj različitih vrsta članstva: Efektivni član (Nacionalni predstavnik), Pridruženi član, Povezani član, Počasni član i Ambasador.

Nacionalni predstavnik
(Efektivni član) može postati samo vodeća neprofitna organizacija/asocijacija za kvalitet u svakoj zemlji, nakon članstva u EOQ u statusu Pridruženog člana od najmanje 3 godine. Pored toga, ona mora biti u stanju da:

 • demonstrira vlastiti sistem upravljanja kvalitetom,
 • pokazuje želju za razmjenu znanja i iskustava na nivou Evrope,
 • na aktivan način podržava i promovira ključne proizvode EOQ u svojoj zemlji,
 • ima značajan uticaj u promoviranju ideje kvaliteta u najširem značenju u svojoj zemlji,
 • ugradi viziju i misiju EOQ u vlastitoj organizaciji,
 • aktivno doprinosi i učestvuje u realizaciji aktivnosti EOQ.     

Pridruženi član može postati svaka neprofitna organizacija iz Evrope, koja svojim aktivnostima na značajan način doprinosi promoviranju ideje kvaliteta u najširem smislu, na nacionalnom, evropskom, ili internacionalnom nivou. Ona može učestvovati u različitim tjelima i aktivnostima EOQ, ali bez prava glasa. Povezani član može biti svaka organizacija iz ili izvan Evrope, koja želi da se poveže sa EOQ. Počasni član mogu postati samo pojedinci koji su dali izvanredan doprinos EOQ na polju kvaliteta, a koji nisu više aktivni u organima EOQ. Njih bira Generalna skupština na prijedlog Izvršnog odbora. Do sada je EOQ izabrala 8 počasnih članova, između kojih je i jedan od najvećih gurua kvaliteta, Dr. Juran iz Sjedinjenih Američkih Država. Ambasadori su ljudi koji su u prošlosti bili veoma aktivni u EOQ i koji i dalje žele da promoviraju njene aktivnosti. Njih imenjuje Izvršni odbor.

U EOQ mreži su u velikom broju uključene organizacije koje imaju status Partnera. Partneri mogu biti različita tijela, organizacije i institucije (profitne i neprofitne) iz Evrope i svijeta, koje izražavaju želju da sarađuju sa EOQ u širenju pokreta za kvalitet. Njihov doprinos može biti na različite načine: finansijski, ekspertski, učešće u različitim projektima isl. Oni nemaju pravo glasa.

EOQ se zalaže za formiranje Svjetskog Saveza za Kvalitet (World Alliance for Quality - WAQ). U tom cilju, 30. septembra 2002. godine, Američko društvo za kvalitet (American Society for Quality - ASQ), Savez Japanskih naučnika i inžinjera (Union of Japaness Scientists and Engineers - JUSE), Internacionalna Akademija za kvalitet (International Academy for Quality - IAQ) i EOQ, potpisali su sporazum za saradnju. Prvi Svjetski Samit nacionalnih asocijacija za kvalitet održan je 26. maja 2006. godine u Antverpenu, a drugi će se održati 8-9. maja sljedeće godine u Hustonu, SAD.

Svake godine EOQ organizuje Kongrese kvaliteta, kao kruna svih aktivnost tokom jedne godine. Prvi Kongres je održan 1957. godine u Parizu, jubilarni - 50. Kongres u Antverpenu 2006., posljednji - 51. Kongres u Pragu ove godine, naredni biće u Beču, 4-6. juna 2008., dok će Hrvatska biti domaćin 53. Kongresa u Cavtatu maja 2009. god. EOQ se od samog početka (1989. godine) aktivno uključila u obilježavanju Svjetskog Dana kvaliteta, a od 1995. je jedan od organizatora Evropske nedelje kvaliteta, kada se u svim evropskim zemljama promoviraju vrijednosti kvaliteta i odvija se veliki broj aktivnosti koji pridonose razvoju svijesti evropske javnosti o važnosti kvaliteta u povećanju konkurentnosti evropske privrede.

EOQ se izuzetno angažirao u promoviranju kvaliteta i izvrsnosti, kao ključ za uspjeh privreda u zemljama Centralne i Istočne Evrope (CEE). Osnovni cilj je da se pomogne zemljama CEE da razviju jednostavniji model za Nacionalne nagrade kvaliteta za mala i srednja preduzeća, koristeći iskustva drugih zemalja, uz poštovanje specifičnosti svake pojedinačne zemlje. U tom cilju, EOQ je jedan od inicijatora održavanja Internacionalnih Konferencija zemljama CEE na tu temu. Prva je bila održana u Pragu 2001. godine, druga u Budimpešti novembra 2002., a posljednja, sedma, u Iasi, Rumunija, 5-8. decembra ove godine, gdje su učesnici iz 15 zemalja vodili diskusiju i razmjenjivali iskustva o temi: >Nacionalnih Programa kvaliteta i Nacionalnih Nagrada kvaliteta - Put ka boljem životu<.

AQBiH primljena je u punopravno članstvo EOQ (Nacionalni predstavnik)!!
Na 110. Generalnoj skupštini Evropske organizacije za kvalitet (EOQ), održanoj 2. decembra u Lisabonu, Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini (AQBiH), jednoglasnom odlukom, primljena je u punopravno članstvo EOQ (Nacionalni predstavnik). Tom prilikom, generalnom sekretaru EOQ, gospodinu Bertrand Jouslin de Noray-u, u ime AQBiH, uručeno je posebno priznanje - Zahvalnica, za njegov osobni doprinos u procesu formiranja AQBiH i prijema u EOQ. Pored toga, generalnom sekretaru i gostima/ učesnicima II Konferencije kvaliteta Bosne i Hercegovine održanoj u Tešnju 15-17. novembra, g. Marijanu Juriću - predstavniku Hrvatskog društa za kvalitetu i g. Zoranu Lekiču - predstavniku Slovenskog udruženja za kakovost, predate su članske karte AQBiH.
Izvještaj sa II Konferencije kvaliteta BiH i IV Skupštine AQBiH

U Tešnju je u vremenu od 15 do 17 novembra održana II Konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine pod motom "KA MODELU BIH IZVRSNOSTI" u organizaciji Asocijacije za kvalitet BiH i Vanjskotrgovinske komore BiH, te uz pomoć BH Telecoma d.d. Sarajevo, Općinskog vijeća Tešanj, RGH Inspekt d.d. Sarajevo, Energoinvesta dd Sarajevo, Mašinskog fakulteta u Zenici, TUV SAVA Ljubljana, TUV ADRIA Novo Sarajevo, Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu AKAZ, Instituta za privredni inženjering iz Zenice i drugih brojnih donatara kojima se ovom prilikom zahvaljujemo na pomoći.
Konferenciji je prisustovalo oko 120 učesnika iz cijele BiH i svih zainteresiranih područja (privreda, obrazovanje, ministarstva, državne službe, idr.)
Konferencija je realizovana u tri dana a mi Vam u nastavku donosimo program konferencija sa materijalima koje su učesnici izložili na samoj konferenciji

Četvrtak, 15.11.2007.
15.00-17.00 Sastanak Organizacionog odbora Konferencije
17.00-19.00 Sastanak UO AQBiH
19.00 - Piće dobrodošlice

Petak, 16.11.2007.
08.30 - 09.30 Registracija učesnika
09.30 - 10.00 Otvaranje Konferencije i pozdravna obraćanja
10.00 - 11.30 Uvodna izlaganja
11.30 - 14.00 Pauza za ručak i obilazak
14.00 - 15.30 Skupština AQBiH
13.30 - 15.00 Pauza za ručak
15.30 - 16.00 Kafe pauza
16.00 - 19.30 Prezentacija radova, diskusija i prezentacija iskustava
20,00 -            Zajednička večera učesnika

Subota, 17.11.2007.
09.00 - 10.00 Priprema prijedloga zaključaka
10.00 - 11.00 Diskusija i usvajanje dokumenata konferencije
11.00 - 13.00 Obilazak znamenitosti Tešnja
13.00 - ......... Odlazak učesnika konferencije

Konferenciji su prisustovali i brojni zvaničnici među kojima posebno izdvajamo gosp. Mr. Marijan Jurića, Izvršnog podpredsjednika Evropske organizacije za kvalitet te Zoran Lekič, podpredsjednik Slovenačkog udruženja za kvalitet.
U uvodnom dijelu porered pomenutih kolega svoje izlaganje je dao i Mr. Mičo Jančev podpredsjednik AQBiH.
Izlaganja ovih kolega možete skinuti ovdje:
- Mr. Marijan Jurić (pdf, 427 kB)
- Zoran Lekič (ppt, 443 kB)
- Mr. Mičo Jančev - Od ISO 9000 do izvrsnosti (ppt, 928 kB)
- Informacija o aktivnostima AQBiH (doc, 61 kB)

U nastavku su gosti i ostali obišli znamenitosti Tešnja.

Od 14,00 do 16,30 održana je IV redovna Skupština AQBiH sa koje Vam donosimo Zapisnik i Odluku o formiranju Kluba biznis lidera.
Zapisnik
Odluka o formiranju Kluba biznis lidera (doc, 44 kB) >>

Od 16,00 do 18,00 izvršena je prezentacija prijavljenih radova za II Konferenciju kvaliteta. U nastavku se rad odvijao po sekcijama.

Trećeg dana konferencije doneseni su zaključci i Poruka učesnika konferencije koje Vam prenosimo:
Zaključci Konferencije (doc, 55 kB) >>
Poruka učesnika konferencije

Dio atmosfere možete pogledati i na slikama.

Održana press konferencija Organizacionog odbora Konferencije kvaliteta u Bosni i Hercegovini
U prisustvu brojnih medijskih kuća, dana 08.11.2007 godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu (adresa: ul. Branislava Đurđeva 10, mala sala u prizemlju) sa početkom u 13,00 sati održana je Konferencija za novinare Organizacionog odbora Konferencije kvaliteta u Bosni i Hercegovini. Press konferenciji prethodio je sastanak Organizacionog odbora na kome je analiziran tok priprema, usvojen finalni program Konferencije i finalizirane sve aktivnosti u vezi sa održavanjem Konferencije. Predstavnicima medija su se obratili:
 1. prof. Safet Brdarević, Predsjednik Asocijacije za kvalitet u BiH
 2. gosp. Milan Lovrić, Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH
 3. gosp. Adnan Mujagić, Predsjednik Organizacionog odbora Konferencije o kvalitetu 2007.
 4. gosp. Venan Hadžiselimović, ispred domaćina koferencije-općine Tešanj,
 5. gosp. Mićo Jančev, potpredsjednik AQBiH i predstavnik AQBiH u EOU.
Predstavnici medija su upoznati sa dosadašnjim radom, tokom aktivnosti i planiranim sadržajima u toku održavanja Konferencije za kvalitet 2007 koja se ove godine održava u Tešnju u periodu 15-17 novembra 2007., te ulogama Asocijacije za kvalitet u BiH i Vanjskotrgovinske komore BiH kao suorganizatora ovog skupa. Naglašeno je da su sve pripremne aktivnosti urađene i da AQBiH i općina Tešanj spremno dočekuje ovu konferenciju. Na konferenciji će biti izloženo 3 uvodna izlaganja predstavnika EOQ i 11 radova domaćih autora, a očekuje se učešće preko 150 učesnika iz zemlje i inostranstva. Generalni sponzor konferencije je BH Telecom, a kao sponzori pomenuti su: Općina tešanj, Vanjskotrgovinska komora, mašinski fakultet, RGH Inspekt i brojni drugi.

Informacija o aktivnostima AQBiH (doc, 254 kB) >>
Finalni program konferencije >>

Mičo Jančev: Standardi ujedinjuju svijet

Kada je 1987. godine izdata serija standarda za osiguranje kvaliteta poznatih kao ISO  9000, niko nije očekivao da će oni toliko mnogo uticati na razvoj ideje kvalitet i njeno praktično uključivanje u svakoj ljudskoj djelatnosti. Ustvari, iako su oni bili izdati kao jedno od uputstava pri formiranju Zajedničkog Evropskog Tržišta, popularno nazvanog EVROPA 92, oni su se veoma brzo proširili kroz čitav svijet.
Od 1986. godine, 14. oktobar je proglašen Svjetskim Danom Standarda i on se obelježava u zajedničkoj organizaciji Međunarodne Organizacije za Standardizaciju - ISO, Međunarodne Elektrotehničke Komisije - IEC i Međunarodne Unije za Telekomunikacije - ITU. Prošle godine obelježavanje je bilo u znaku poruke "Standardi ujedinjuju svijet", ? ovogodišnja poruka glasi: "Standardi: Velika korist za mali biznis".
Prirodno, nameće se kao logično pitanje: Šta je to šta ovim standardima daje toliki značaj?
Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u skaladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2000, bez sumnje, predstavlja prvi ozbiljni korak u svakoj organizaciji na putu obezbeđenja cjelovitog kvaliteta. Iako mnogi misle da dolazi do značajne birokratizacije posla (što se, nažalost, u praksi često događa), ljudi počinju da o svom poslu razmišljaju na jedan sistematičan način, što dovodi do poboljšanja u ukupnom poslovnom procesu. Može se reći da standardi ISO 9000 predstavljaju samo jedan minimum "poslovne higijene", čime se stiče povjerenje kupaca o unutrašnjoj sređenosti i ozbiljnosti organizacije. Certificiran sistem upravljanja kvalitetom i njegovo stvarno implementiranje u svakodnevnom radu, takvoj organizaciji daju neophodan kredibilitet i ključ za lakši pristup na globalnom tržištu.
Međunarodna organizacija za standardizaciju - ISO, sa sjedištem u Ženevi, osnovana je u Londonu 23.02.1947. godine, kao nasljednica Međunarodnog Saveza za Standardizaciju - ISA. Pošto "International Organization for Standardization" ima različite kraćenice u raznim jezicima, kao naprimjer, "IOS" u engleskom, "OIN" (Organisation Internationale de Normalisation), u francuskom jeziku, odlučeno je da se koristi skraćenica IS?, koja proizlazi iz grčke riječi "isos", što znači "isto". Područje rada je izdavanje međunarodnih standarda i preporuka, kao i koordiniranje svjetske standardizacije u svim područjima, osim elektrotehnike, šta je zadatak  Međunarodne Elektrotehničke Komisije (IEC). U početku je ISO imao 25, a danas 148 zemlje članice. U okviru ISO rade oko 3.000 tehničkih komiteta, u kojih je angažovano oko 30.000 eksperata iz čitavog svijeta. ISO, zajedno sa IEC i ITU, izgradio je strateško partnerstvo sa Svjetskom Trgovinskom Organizacijom - WTO (World Trade Organization), sa zajedničkim ciljem da se promovira slobodan i fer globalni trgovinski sistem. Od prošle godine ISO je član Svjetskog Ekonomskog Foruma - WEF (World Economic Forum). Od osnivanja do danas ISO je izdao više od 15.900 standarda, koji nisu obavezujući, već se na njih primjenjuje princip dobrovoljnosti. Najpoznatiji su standardi serije ISO 9000:2000, koji predstavljaju osnovu za certificiranje oko 800.000 organizacija u 161 zemalja svijeta.
Potencirajući relevantnost Međunarodne organizacije za standardizaciju na globalnom nivou, sadašnji predsjednik ISO, g. Masami ??n?k?, ukazuje na zajedničku viziju ISO, materijaliziranu u "Strateškom planu ISO za period 2005-2010. godine", "Akcionom planu ISO za zemlje u razvoju", kao i u "?tičkom kodeksu", pa, s tim u vezi, naglašava: "Iako naše članstvo predstavlja veliku razlnolikost jezika, društvenog statusa i ekonomske razvijenosti, navedeni dokumenti predstavljaju zajedničku osnovu za izgrađivanje budućnosti ISO-a, davajući pozitivan doprinos kako globalizaciji, tako i vlastitoj zemlji".
Već 13 godina ISO objavljuje godišnji Izvještaj o broju certificiranih organizacija koji ispunjavaju zahtjeve standarda ISO 9001 i ISO 14001. Podaci objavljeni u ovogodišnjem izvještaju samo potvrđuju veliku popularnost ovih standarda u svijetu. Navešćemo samo najznačajnije:

 1. Ukupni broj izdatih certifikata u svijetu za standard ISO 9001:2000 na kraju 2005. godine iznosi 776.608, što je za 18% više nego prethodne godine; Certifikati su izdati u 161 zemlju, odnosno u 7 novih zemalja u odnosu na prethodnu godinu;
 2. Istovremeno, do kraja 2005. godine, ukupno je dodeljeno 111.162 certifikata ISO 14001, što predstavlja povećanje od 24% u odnosu na prethodnu godinu; Certifikati su dodeljeni organizacijama u 138 zemalja.
 3. Zanimljiv je i podatak da sektor usluga, sa 33% ISO 9001:2000 certifikata i 31% ISO 14001,  predstavlja najveći korisnik standarda.
Značaj ISO standarda, kao praktičnih alata za suočavanje sa današnjim izazovima globalizacije, bio je istaknut na Svjetskom Ekonomskom Forumu održanog u Davosu 26-30 januara 2005. godine. Tom prilikom je generalni sekretar ISO-a, g. Alan Bryden, podvukao da su  "internacionalni standardi jedan ključni alat za olakšanje međunarodne trgovine, za širenje znanja i za razmjenu tehnoloških prednosti i menadžerske dobre prakse.
II konferencija kvaliteta u BiH

KONFERENCIJA KVALITETA BOSNE I HERCEGOVINE

KA MODELU BIH IZVRSNOSTI

15-17 novembar 2007.

Kino dvorana Tešanj, Bosna i Hercegovina

U toku održavanja Konferencije bit će održana i IV Skupština Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini.

 1. Ukupni broj izdatih certifikata u svijetu za standard ISO 9001:2000 na kraju 2005. godine iznosi 776.608, što je za 18% više nego prethodne godine; Certifikati su izdati u 161 zemlju, odnosno u 7 novih zemalja u odnosu na prethodnu godinu;
 2. Istovremeno, do kraja 2005. godine, ukupno je dodeljeno 111.162 certifikata ISO 14001, što predstavlja povećanje od 24% u odnosu na prethodnu godinu; Certifikati su dodeljeni organizacijama u 138 zemalja.
 3. Zanimljiv je i podatak da sektor usluga, sa 33% ISO 9001:2000 certifikata i 31% ISO 14001,  predstavlja najveći korisnik standarda.
Značaj ISO standarda, kao praktičnih alata za suočavanje sa današnjim izazovima globalizacije, bio je istaknut na Svjetskom Ekonomskom Forumu održanog u Davosu 26-30 januara 2005. godine. Tom prilikom je generalni sekretar ISO-a, g. Alan Bryden, podvukao da su  "internacionalni standardi jedan ključni alat za olakšanje međunarodne trgovine, za širenje znanja i za razmjenu tehnoloških prednosti i menadžerske dobre prakse.
Klub biznis lidera u BiH

Na osnovu Inicijative o formiranju Sekcije menadžera pokrenute na Konferenciji kvaliteta BiH održanoj 16-18. novembra 2006. u Neumu, te prijedloga Inicijativnog odbora, UO AQBiH je, na sjednici održanoj 07.juna 2007. godine u Neumu, donio Odluku o formiranju
KLUBA BIZNIS LIDERA BOSNE I HERCEGOVINE (KBL BiH)
Kvalitet nije briga samo kontrolora, menadžera kvaliteta i drugih profesionalaca, već osnovni zadatak, obaveza i odgovornost vrhunskog rukovodstva svake organizacije. Kvalitet proizvoda i usluga može se poboljšavati samo razvojem kvaliteta cjelokupnog poslovanja, uz pomoć menadžera/ lidera, koji se svakodnevno bore za uspjeh njihovih organizacija. Njihovo međusobno povezivanje, doprinjeće stvaranju dodatne sinergije neophodne za ostvarivanje kvalitetnijeg poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini. 
Svrha formiranja KBL:
Stvaranje mreže menadžera u Bosni i Hercegovini, u okviru Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini (AQBiH), koji su lideri kvaliteta i uspješnosti u svojoj sredini.
Vizija KBL:
AQBiH-KBL omogućava bosanskohercegovačkim biznis liderima da dostignu konkurentnost i održivi uspjeh na njihovim ciljnim tržištima.
Misija KBL:
Kreiranje uticajne i korisne mreže biznis lidera u Bosni i Hercegovini.
Ciljevi AQBiH-KBL:

 • Poboljšati odnose AQBiH sa poslovnim ljudime (ljudima iz prakse) u cilju boljeg razumjevanja njihovih potreba na polju kvaliteta.
 • Pomoći stvaranju novog pristupa AQBiH obogaćenog iskustvom članova mreže biznis lidera.
 • Omogućiti korišćenje različitih iskustava i ideja članova mreže biznis lidera.
 • Kreirati savremene programe edukacije iz oblasti menadžmenta, upravljanja kvalitetom i poslovne izvrsnosti prilagođene potrebama menadžera u BiH.
 • Učestvovati u manifestacijama AQBiH, sa ciljem da se biznis lideri motiviraju da se aktivno uključe u sve aktivnosti AQBiH.
 • Proširiti mrežu AQBiH i dodati joj nove perspektive.
 • Uključiti se u EOQ-mrežu menadžera/ lidera kvaliteta.
Koristi za biznis lidere:
 • Biti dio prestižne AQBiH i EOQ mreže biznis lidera.
 • Dijeliti iskustvo i uspješnu praksu sa kolegama.
 • Moći upoređivati (benchmarking) svoje aktivnosti sa drugima.
 • Proširiti vidike biznis liderstva.
 • Steći internacionalne poslovne šanse i konkurentske prednosti.
 • Doprinjeti donošenju kriterijuma za dodjelu BiH priznanja za kvalitet i poslovnu izvrsnost.
 • Uticati na proces donošenja odluka na nivou BiH koje se odnose na područje biznisa i kvaliteta.
Način organizovanja i djelovanja KBL:
 • Članovi KBL mogu biti svi direktori privrednih i neprivrednih organizacija i institucija koji su istinski opredjeljeni za širenje ideje i prakse kvaliteta.
 • KBL bira svog predsjednika i dva zamjenika, koji učestvuju u radu Upravnog odbora AQBiH.
 • KBL sastaje se najmanje dva puta godišnje.
 • Zvanično formiranje KBL biće u Tešnju, 15-17.11.2007., za vrijeme održavanja 2. Konferencije kvaliteta u BiH.
Izvještaj sa Konferencije

U Neumu je u vremenu od 16 do 18 novembra održana Konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine u organizaciji Asocijacije za kvalitet BiH i Vanjskotrgovinske komore BiH, te uz pomoć BH Telecoma d.d. Sarajevo, RGH Inspekt d.d. Sarajevo i Mašinskog fakulteta u Zenici.
Konferenciji je prisustovalo oko 80 učesnika iz cijele BiH i svih zainteresiranih područja (privreda, obrazovanje, ministarstva, državne službe, idr.)
Konferencija je realizovana u tri dana a mi Vam u nastavku donosimo program konferencija sa materijalima koje su učesnici izložili na samoj konferenciji

PROGRAM KONFERENCIJE:
Četvrtak, 16.11.2006.
15.00 - 17.00 Sastanak Organizacionog odbora Konferencije
17.00 - 18.00 Sastanak Upravnog odbora AQBiH
Od 18.00         Registracija učenika i piće dobrodošlice

Petak, 17.11.2006.
08.30 - 10.00 Registracija učesnika
10.00 - 10.30 Otvaranje Konferencije i pozdravno obraćanje
10.30 - 11.30 Uvodno izlaganje
Kvalitet juče, danas, sutra (M. Jančev, predsjednik Organizacionog odbora Konferencije) (pdf, 271 kB)
12.00 - 14.30 Prezentacija realiziranih projekata

 1. ENERGOINVEST, d.d. - Sarajevo (pdf, 1620 kB)
 2. POBJEDA, Fabrika pumpi i prečistača - Tešanj
 3. ASA PREVENT GROUP - Sarajevo (pdf, 753 kB)
 4. INSPEKT RGH, d.d. - Sarajevo (pdf, 891 kB)
 5. PS CIMOS TMD AI, d.o.o. - Gradačac
16.00 - 19.30 Nastavak prezentacije realiziranih projekata
 1. Stanje implementacije QMS sistema u malim i srednjim firmama u BiH (TAM BAS) (pdf, 210 kB)
 2. BELIF, d.o.o, Jelah (pdf, 157 kB)
 3. PING, d.o.o. - Sarajevo (pdf, 130 kB)
 4. HIFA, d.o.o. -Tešanj (pdf, 515 kB)
 5. KOTEKS, d.o.o - Tešanj (pdf, 200 kB)
 6. TELECOM INŽENJERING - Sarajevo (pdf, 261 kB)
 7. VLADA ZE-DE KANTONA - Zenica (pdf, 1110 kB)
 8. SOLANA - Tuzla (pdf, 187 kB)
 9. Zenička industrija mlijeka "ZIM" - Zenica (pdf, 1130 kB)
20.00 - Svana večera

Subota, 18.11.2006.
09.00 - 10.00 Priprema prijedloga dokumenata Konferencije (Radna grupa)
10.00 - 11.30 Razmjena iskustava nakon prezentacija: Uočeni problemi, sugestije i preporuke
11.30 - 12.00 Kafe pauza
12.00 - 13.00 Usvajanje dokumenata Konferencije i zatvaranje Konferencije

Na konferenciji je usvojena Inicijativa za formiranje sekcije menadžera u okviru AQBiH (pdf, 116 kB), te je usvojena zajednička poruka svih učesnika Konferencije (pdf, 122 kB) koja će biti dostavljena svim relevantnim subjektima u BiH (Predsjedništvo, Vlade, pojedina ministarstva, državne agencije i služe i dr.)
Na konferenciji je takođe potpisan Protokol o saradnji između Ascijacije za kvalitet u BiH i vanjskotrgovinske komore BiH (pdf, 610 kB)
Sa konferencije je upuceno pismo Generalnom sekretaru EOQ-a o aktivnostima Asocijacije za kvalitet u BiH (pdf, 73 kB).

U nastavku Vam prenosimo dio atmosfere iz Neuma (Slike)
Konferencija "Sa kvalitetom ka evropskim integracijama"
Konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine: "Sa kvalitetom ka evropskim integracijama" je zamišljena kao mjesto na kojem će menadžeri najuspješnijih firmi i organizacija na polju kvaliteta u Bosni i Hercegovini, prezentirati rezultate iz prakse u duhu slogana ovogodišnje Evropske Nedelje Kvaliteta:
"Kvalitet u Evropi: Najbolja iskustva za bolji život".
16 - 18. Novembar , 2006. Hotel "Zenit", Neum, Bosna i Hercegovina

Detaljnije >>

Plakat za konferenciju.pdf (98 kB) >>
Reklamni letak AQBiH.pdf (201 kB) >>
Reklamni materijal za konferenciju o kvalitetu.pdf (187 kB) >>

Asocijacija za kvalitet u BiH je
EOQ National Representative Organization

EOQ


"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.

(Sarajevo, 6. novembar 2001)
    Webmaster | Ažurirano 10/31/2014