AQBiH
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION


71000 Sarajevo, Topal Osman Paše 18A, Tel./Fax. +387 33 655 055
This page in English...
     

Novosti
  Novosti
Arhiva novosti
O nama
  O nama
Ovlaštena lica
Osnivači
Misija, vizija, ciljevi
Kontakti
Članovi Asocijacije
  Kolektivni članovi (pravna lica)
Individualni članovi (fizička lica)
Učlanite se
  Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Dokumenti
  Statut Asocijacije
Poslovnik o radu Upravnog odbora
Poslovnik o radu Osnivačke skupštine
Odluka o osnivanju
Samo za članove
Projekti
  Državna nagrada za kvalitet
Obrazovanje za kvalitet
Konferencije
  Konferencija kvaliteta u BiH
Naučno-stručni skup Kvalitet
Konferencije drugih organizacija
Linkovi
  Korisni linkovi
Certificirane organizacije u BiH (vanjski link)
Tijela za certificiranje koja djeluju u BiH (vanjski link)

Zlatni sponzor:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Naučno-stručni skup "Kvalitet"
Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici i Katedra za kvalitet Univerziteta Erlangen Nuremberg iz Njemačke od 1999. godine organizuju naučno-stručni skup s međunarodnim učešćem "Kvalitet".
Od svog osnivanja, 2003. godine, u organizaciju konferencije je uključena i Asocijacija za kvalitet u BiH.
Kvalitet 2013 - Quality 2013 24.10.2012
Quality 2013Objavljen je prvi poziv za prijavljivanje radova za 8. naučno-stručni skup s međunarodnim učešćem Kvalitet 2013 - Quality 2013, koji će se održati u Neumu, od 6. do 8. juna 2013. godine.
Organizacioni odbor poziva sve zainteresovane autore i učesnike da abstrakte radova (najviše do 100 kucanih riječi) pošalju najkasnije do 28.02.2013. godine.

Članovi Asocijacije za kvalitet u BiH imaju 10% popusta na kotizaciju za učešće na Skupu.

Više informacija je dostupno na web stranici www.quality.unze.ba.
Na web stranici Skupa su od danas dostupna za download 752 rada objavljena u Zbornicima s prethodnih Skupova.
Kvalitet 2011 14.06.2011
Quality 2011U hotelu Stella u Neumu, od 1. do 3. juna održan je Sedmi naučno-stručni skup "Kvalitet 2011". Na Skupu je prezentovano 189 radova, pripremljenih od strane 334 autora iz 20 zemalja, a radovi su klasifikovani u jednu od 4 tematske oblasti: kvalitet u privredi, kvalitet u obrazovanju, kvalitet u javnom sektoru, i normativna regulativa u kvalitetu.
Skup je ove godine otvorio premijer Zeničko-dobojskog kantona Fikret Plevljak, nakon čega su uslijedili uvodni referati koje su ove godine prezentirali Boris Ćurković iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH i Aida Habul sa Univerziteta u Sarajevu.
Sponzor ovogodišnjeg Skupa je i ove godine bio BH Telecom, a pokrovitelji su bili Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Vanjskotrgovinska komora BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, te Grad Zenica.

Više informacija je dostupno na web stranici www.quality.unze.ba.
Neum 2011
Kvalitet 2011 22.10.2010
Objavljen je prvi poziv za prijavljivanje radova za 7. naučno-stručni skup Kvalitet 2011 - Quality 2011, koji će se održati u Neumu, od 1. do 4. juna 2011. godine.

Više informacija je dostupno na web stranici www.quality.unze.ba.
Kvalitet 2009 15.06.2009
Gradić na BIH Jadranu Neum bio je domaćin VI po redu konferencije sa međunarodnim učešćem Kvalitet 2009 - Quality 2009, koju po tradiciji organizuju Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, Katedra za metrologiju Univerziteta Erlangen-Nirnberg i Asocijacija za kvalitet u BiH.
Nakon uvodnih riječi predsjednika Organizacijskog odbora prof.Dr Safeta Brdarevića koji je govorio o 10 godišnjoj tradiciji organizacije ove konferencije učesnike je pozdravila prof.Dr Nermina zaimović-Uzunović predsjednica Asocijacije za kvalitet u BiH. Konferenciju je otvorio i pozdravio učesnike Rektor Univerziteta u Zenici prof.Dr Sabahudin Ekinović nakon čega su uslijedili uvodni referati koje su ove godine podnijeli prof.dr Miodrag Bulatović sa Univerziteta Crne Gore, prof.Dr Darko Petković sa Univerziteta u Zenici i gosp. Mujagić Adnan, ispred BH Telecoma, generalnog partnera konferencije.
Nakon toga je slijedio dvodnevni rad u sekcijama:
- Kvalitet u privredi,
- Kvalitet u obrazovanju,
- Kvalitet u javnom sektoru i
- Normativna regulativa u kvalitetu.
U Zborniku radova sa konferencije svoje mjesto našlo je više od 160 radova autora iz 16 zemalja Evrope. Tehnički dio konferencije su odlično obavili saradnici Mašinskog fakulteta UNZE na čelu sa sekretarom Mr sci. Sabahudinom Jašarevićem.
Foto-prezentacija sa konferencije je dostupna na web stranici konferencije.
Kvalitet 2007  
Peti po redu, naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2007 održan je u periodu 06-09 juni 2007. godine u hotelu "ZENIT" u Neumu.
Organizacioni odbor Skupa je bio u sastavu:
1. prof.dr. Safet Brdarević, predsjednik
2. prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
3. v.prof.dr. Sabahudin Ekinović
4. v.prof.dr. Darko Petković
5. dr. Sebastian Beetz
6. dr. Tunc Bozbura
7. mr. Luis Costa Herero
8. v.as.mr. Sabahudin Jašarević, sekretar
9. a. Ibrahim Plančić
Za skup je prijavljeno 153 rada od kojih je 120 Naučni odbor prihvatio u konačnom obliku i uvrstio u Zbornik radova. U Zborniku radova na 762 strane štampano je 120 radova od preko 235 autora i koautora. Autori i koautori su iz 12 zemalja svijeta (BiH, Austrija, Bugarska, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Njemačka, Kosovo, Rumunija,Turska, Slovačka).
Galerija fotografija sa Skupa
Kvalitet 2005  
U Fojnici je u periodu od 09 do 11 novembra održan IV naučno-stručni skup "KVALITET 2005". Skup se tradicionalno održava i kao centralna manifestacija obilježavanja Svjetskog dan i Evropske sedmice kvaliteta u Bosni i Hercegovini. Skup je organizovan u organizaciji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Univerziteta u Erlangenu Chair Quality Management and Manufacturing Metrology i Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini. Za skup je pristiglo 87 radova urađenih od 172 autora i koautora iz 13 zemalja Evrope, dok je na samom skupu izloženo 52 pristigla rada. Skupu je prisustovalo oko 160 učesnika, autora, koautora i predstavnika privrednih, uslužnih i naučnih organizacija iz BiH, Njemačke, Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Turske, Italije i Austrije.
I ovom prilikom želimo da se zahvalimo našem Generalnom sponzoru BH Telecom dd Sarajevo kao i drugim sponzorima i pokroviteljima (RH Inspekt, Vladi Federacije BiH, Vladi Ze-Do kantona, Vanjskotrgovinskoj komori BiH, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta kao i načelniku Općine Zenica) koji su nam svojim prilozima omogućili nesmetano odvijanje Skupa.
Fotografije sa Skupa možete pogledati na ovom linku.
Kvalitet 2003  
U povodu Svjetskog dana kvaliteta i Evropske sedmice kvaliteta, Mašinski fakultet u Zenici je organizovao 3. MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP "KVALITET 2003". Skup je održan 13. i 14. novembra 2003. godine u hotelu "Internacional" u Zenici.
1999. godine je održan prvi Međunarodni naučno-stručni skup "KVALITET '99" na kojem je učešće uzelo oko 100 kolega iz 4 zemlje sa 49 radova. Skup je ocijenjen uspješnim sa zaključkom da bude bijenalni.
Kvalitet kao ekonomska kategorija, koja povezuje proizvodne mogućnosti preduzeća sa potrebama kupaca, postao je ključni dio poslovne politike i pokretačka snaga razvoja privrede u visoko razvijenim zemljama. Sve više sazrijeva spoznaja, da je kvalitet proizvoda i usluga najvažniji fakor konkurentnosti i poslovne uspješnosti. Na opstanak, još manje na povećanje obima razmjene u međunarodnim razmjerama tržišta nije moguće računati, ako proizvođač nije spreman da se neprestano prilagođava zahtijevima kupca u pogledu kvaliteta. Sve veći procenat proizvedenih roba učestvuje u međunarodnoj razmjeni. Procjenjuje se da će, u vrlo skoro vrijeme, u međunarodnoj razmjeni da učestvuje blizu polovine ukupne svjetske proizvodnje. Nakon osamostaljenja Bosne i Hercegovine slijedi period rata i devastacije skoro cjelokupne privrede, te uništenje i prestanak rada većine preduzeća. Izgubila su se ustaljena načela privređivanja. Prestankom ratnih dejstava u Bosni i Hercegovini zapažamo potrebu za većim značajem kvaliteta.
Angažiranjem svih stručnih ljudi i istraživača u rješavanju kompleksa kvaliteta je pretpostavka za ulazak u međunarodnu komunikaciju. Organizovanje i ovog skupa "KVALITET 2003" je doprinos takvom cilju.
Fotografije sa Skupa možete pogledati na ovom linku.

Asocijacija za kvalitet u BiH je
EOQ National Representative Organization

EOQ


"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.

(Sarajevo, 6. novembar 2001)
    Webmaster | Ažurirano 10/29/2012